Lindsey Collins

Managing Attorney, KU Law Medical-Legal Partnership at KU Med
Primary office:
913-588-3731
KU Medical Center
3901 Rainbow Blvd, Mailstop 4010
Kansas City, KS 66160

Summary

Events
Follow KU Law
Follow KU Law on Facebook Follow KU Law on Twitter Join the KU Law Alumni Group on LinkedIn Follow the KU Law Blog Follow KU Law on YouTube Follow KU Law on Instagram